nieuwe zoogkoerechten

Discussieer hier over alles wat te maken heeft met management.

Moderator: Moderators

nieuwe zoogkoerechten

Berichtdoor Guy » di apr 22, 2014 18:00

Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijf van het nieuwe kader voor de vlaamse zoogkoeienpremie vanaf 2015 :?:
Guy
Moderator
 
Berichten: 156
Woonplaats: Arnhem (N)
Beroep: Hoofdredacteur VeeteeltVlees

Re: nieuwe zoogkoerechten

Berichtdoor raf » di apr 29, 2014 11:58

Het is in de landbouwpers oorverdovend stil over wat er eigenlijk reeds is beslist. Is een dier van het gemengd type "ineens" geen vleesdier meer? Tot nu moesten dieren na de kalving zes maanden op het bedrijf blijven, nu moeten ze er ineens acht maanden op voorhand zijn. Kan dat zomaar?
raf
 
Berichten: 155
Woonplaats: Welle
Beroep: Dierenarts
Interesses: Rundveehouderij

Re: nieuwe zoogkoerechten

Berichtdoor Guy » wo apr 30, 2014 06:48

Als je volgende cijfers eens bekijkt, vind je een deel van het antwoord op je vraag:
aantal bedrijven met rundvee in vlaanderen in 2010: 14519
aantal bedrijven met melkkoeien: 6574
aantal bedrijven met zoogkoeien: 9235
aantal bedrijven met 1-4 zoogkoeien: 1746
aantal bedrijven met 5-9 zoogkoeien: 1700
aantal bedrijven met 10-19 zoogkoeien: 2230
aantal bedrijven met 20-39 zoogkoeien: 2057
aantal bedrijven met 40 zoogkoeien en meer: 1502

Neem daarbij niet alleen de broodnodige professionalisering van de vleesveesector in beschouwing
maar ook de broodnodige verschuiving van ner's (nutrienten emissierechten) van vleesvee naar melkvee voor een 'quotumloos' tijdperk vanaf 2015.
En waar gaat het vlees op ons bord vandaan komen? uit import en vetgemeste afgemolken holsteinkoeien.
Het nieuwe kader GLB 2015 voor de sector is heel hard. Beleidsmakers zoeken nog naar de gepaste(communicatie) verpakking om deze te brengen, denk ik, met een flankerend beleid om de zeer bittere pil te doen slikken. Maar van een flankerend beleid moet ook niet veel verwacht worden: er is gewoon geen geld voor. Maar ik kan mij vergissen, ik hoop het zelfs.
Guy
Moderator
 
Berichten: 156
Woonplaats: Arnhem (N)
Beroep: Hoofdredacteur VeeteeltVlees

Re: nieuwe zoogkoerechten

Berichtdoor raf » wo apr 30, 2014 10:30

Interessante info. De zoogkoeien in je overzicht, zijn dat effectief gekalfde dieren? Of zijn dat premierechten? Wat met de 60/40 regel? (60 % gekalfde dieren/40 % (drachtige) vaarzen)
raf
 
Berichten: 155
Woonplaats: Welle
Beroep: Dierenarts
Interesses: Rundveehouderij

Re: nieuwe zoogkoerechten

Berichtdoor Guy » wo apr 30, 2014 11:54

Dit zijn aantal zoogkoeien (gekalfde dieren 2 jaar en meer, inclusief reforme dieren).

Over de uitwerking van het 'grote' kader is mij tot op heden niets bekend.
Guy
Moderator
 
Berichten: 156
Woonplaats: Arnhem (N)
Beroep: Hoofdredacteur VeeteeltVlees

Re: nieuwe zoogkoerechten

Berichtdoor nicoVdm1 » wo apr 30, 2014 16:44

er is ook sprake van minimum 20 premierechten anders geen premie
Guy schreef:Dit zijn aantal zoogkoeien (gekalfde dieren 2 jaar en meer, inclusief reforme dieren).

Over de uitwerking van het 'grote' kader is mij tot op heden niets bekend.
nicoVdm1
 
Berichten: 53

Re: nieuwe zoogkoerechten

Berichtdoor w-bl-fokker » do mei 01, 2014 10:02

Wat met draagmoeders van een embryo?
Komt gemengd ras ook in aanmerking?
w-bl-fokker
 
Berichten: 1

Re: nieuwe zoogkoerechten

Berichtdoor nicoVdm1 » ma jun 02, 2014 20:46

denk enkel vleestype
w-bl-fokker schreef:Wat met draagmoeders van een embryo?
Komt gemengd ras ook in aanmerking?
nicoVdm1
 
Berichten: 53

Re: nieuwe zoogkoerechten

Berichtdoor Guy » di jun 03, 2014 10:01

gewoon ter info: de regeling in Frankrijk , weliswaar in de taal van Molière.

Après plusieurs mois d'attente, le suspens est enfin levé. Le 27 mai, le ministère de l'Agriculture a dévoilé les derniers arbitrages de l'application française de la Politique Agricole Commune dont celui des aides couplées pour les vaches allaitantes. Le montant total de l'enveloppe réservée à ce secteur est finalement de 670 millions d'euros. Il inclut les 8 millions d'euros qui avaient initialement être prévu pour inciter à la finition des taurillons. « Plutôt que de créer une aide couplée pour l'engraissement avec une enveloppe limitée à 8 millions d'Euros, ce montant sera affecté à la prime à la vache allaitante pour consolider les ateliers de taille moyenne de naisseurs-engraisseurs. » justifie le Ministère.

Cette aide pour les femelles allaitantes sera conditionnée à la présence d'au moins 10 vaches mères avec l'application du principe de la transparence pour les Gaec. « Ce principe permet de traiter de la même manière une exploitation avec un troupeau de 70 vaches gérée par un agriculteur individuel et une exploitation avec un troupeau de 140 vaches gérée par un Gaec comprenant deux chefs d'exploitation actifs à temps complet. »

Les droits historiques issus de la réforme de 1992 sont donc supprimés. La nouvelle référence est basée sur les vaches allaitantes présentes en 2013. Cette actualisation va permettre aux exploitants de primer toutes leurs vaches mères à hauteur de leur référence 2013, dans le respect des autres critères d'éligibilité (taux de productivité, nombre minimal de vaches présentes...). Sont éligibles les races allaitantes et les races mixtes, en s'assurant qu'une vache qui produit du lait n'est pas aidée via la prime à la vache allaitante. Pour ce qui est du taux de productivité, c'est le seuil de 0,8 veau/vache sur une période de 15 mois qui a été retenu. Ce seuil guère pénalisant sera encore plus conciliant pour les animaux transhumants. Pour ces derniers, il sera ramené à 0,6 veau/vache sur une période de 15 mois.

Les génisses pourront être prises en compte uniquement pour les nouveaux producteurs et à hauteur d'un maximum de 20% des femelles primables.

Pour les différents niveaux d'aide, trois seuils ont été retenus.

- 187 EUR/vache de la première à la cinquantième vache,

- 140 EUR/vache de la cinquante et unième à quatre vingt dix neuvième vache,

- 75 EUR/vache environ de la centième à la cent trente neuvième vache.
Guy
Moderator
 
Berichten: 156
Woonplaats: Arnhem (N)
Beroep: Hoofdredacteur VeeteeltVlees

Re: nieuwe zoogkoerechten

Berichtdoor Guy » wo jun 04, 2014 15:40

en het globale beeld over de nieuwe regeling in Vlaanderen wordt nu beetje bij beetje duidelijk.
zie hieronder integraal de tekst vanop de SSB accountants website:
Zoogkoeienquotum van 2014 naar 2015

Dit jaar kunnen de bestaande zoogkoeienhouders met een individueel quotum net als vorige jaren hun zoogkoeienpremie aanvragen vanaf 13 juni. Het huidige zoogkoeienreglement verdwijnt definitief op het einde van 2014. Voor 2015 zal de situatie totaal anders zijn.

Elke actieve landbouwer met een veebeslag zal éénmalig in 2015 een nieuwe individuele referentie (quotum) krijgen. Dit nieuwe quotum of referentie zal gebaseerd zijn op het gemiddelde van 2012 en 2013 van het aantal runderen type 2 (vleesvee) dat tijdens dat kalenderjaar heeft gekalfd. Bovendien moet ook het kalf van type 2 zijn en minstens 70 % van de moederdieren moeten aanwezig zijn geweest op het bedrijf gedurende 8 maanden voorafgaand aan de kalving. Voor jonge landbouwers (<40 jaar en <5 jaar actief) zijn de voorwaarden soepeler nl dan gaat het over het maximum (ipv het gemiddelde) van 2012 en 2013 en over 2 maanden (ipv 8 maanden) aanwezigheid van de moederdieren voorafgaand aan de kalving.

Een aantal bedrijven worden uitgesloten met name bedrijven die in 2012-2014 zoogkoeienquotum hebben overgedragen Ook bepaalde rassen (Highlanders, Fleckvie, Galloways,..) worden uitgesloten. Belangrijkste uitsluiting is echter de bedrijven die minder dan 20 dieren als referentie hebben. Jonge landbouwers krijgen weliswaar 15 rechten extra bovenop hun berekende referentie zodat ze slechts een minimale referentie moeten hebben van 5.

Waarschijnlijk zal elk bedrijf in oktober 2014 op basis van bovengenoemde historische gegeven die men uit de Sanitel bestanden kan halen een referentie toegewezen krijgen. Uiteraard krijgt men de gelegenheid om bezwaarschriften in te dienen tengevolge van mogelijks foute berekeningen, overmachtsituaties en voor startende bedrijven in 2013 en 2014.


Mits een vereenvoudigde aanvraag kan men vanaf 2015 een jaarlijkse premie kunnen ontvangen - beperkt tot zijn toegekend 'quotum' - voor de dieren die aan de volgende voorwaarden voldoen:
zoogkoe en kalf moeten van type 2 vleesvee zijn en zoogkoe moet in de loop van kalenderjaar kalven
>90 % van de zoogkoeien moet aanwezig zijn op het bedrijf gedurende 8 maanden voorafgaand aan de kalving
>30 % van de kalveren moet minimum 3 maanden op het bedrijf aangehouden worden
> 70 % van het quotum moet jaarlijks benut worden zoniet zal het quotum ingekort worden.

Nieuw is ook dat men met een gesloten enveloppe werkt. Dit betekent dat men een jaarlijks vastgelegd budget heeft dat verdeeld wordt over de aanvaarde aanvragen voor premies. Vandaag is het nog enigszins voorbarig om hiervan een inschatting te maken maar het zal allicht minder zijn dan de huidige premie van 250 euro en het bedrag zal jaarlijks schommelen in functie van het aantal aanvragen.

Pas einde 2015 zullen de eerste transferten van referentiehoeveelheden toegelaten worden met afhouding voor de nationale reserve (behalve voor volledige bedrijfsovernames). Opvallend is ook dat overlaters boven 65 jaar hun referenties niet kunnen overdragen tenzij naar verwanten.

Jacky SWENNEN

productmanager landbouw
Guy
Moderator
 
Berichten: 156
Woonplaats: Arnhem (N)
Beroep: Hoofdredacteur VeeteeltVlees

Re: nieuwe zoogkoerechten

Berichtdoor Guy » ma jun 09, 2014 07:10

ter info: persreactie Bioforum
Nieuwe zoogkoeienpremie kaakslag voor biovleesveehouders
Antwerpen, 5 juni 2014

Het ontwerpbesluit voor de nieuwe zoogkoeienregeling is ongunstig voor de biologische sector. Het voorziet dat de premie enkel gaat naar gespecialiseerde veehouders. Bedrijven die diversifiëren en daardoor minder dieren houden, worden hierdoor benadeeld.

Wie minder dan 20 zoogkoeien heeft, zou volgens dit ontwerpbesluit niet meer in aanmerking komen voor de premie. Uit een studie van het Departement Landbouw en Visserij blijkt dat meer dan de helft van de huidige zoogkoehouders uit de boot zouden vallen. Dit geldt voor het merendeel van de biologische zoogkoehouders. Tevens wil de Regering de premie enkel voorzien voor gespecialiseerde vleesrassen.

BioForum is het ermee eens dat de zoogkoeienregeling in de eerste plaats moet mikken op bedrijven die professionaliseren. Maar professionaliseren is meer dan specialiseren. Deze bepaling gaat volledig voorbij aan de situatie van landbouwbedrijven die professionaliseren middels diversificatie en gemengde bedrijven, zoals je in bio vaak ziet. De biovleesveehouderij is veelal gericht op de rechtstreekse verkoop en het gaat vaak om gemengde bedrijven. Een lager aantal zoogkoeien is dus inherent aan bio.

Bovendien maakt bio ook gebruik van andere rassen dan diegene die klassiek in de gangbare landbouw worden gebruikt.

BioForum vraagt bijgevolg dat het minimum aantal zoogkoeien wordt geschrapt, en dat alle rundertypes die gehouden worden als zoogkoe in aanmerking mogen komen voor de nieuwe zoogkoeienregeling.
Guy
Moderator
 
Berichten: 156
Woonplaats: Arnhem (N)
Beroep: Hoofdredacteur VeeteeltVlees

Re: nieuwe zoogkoerechten

Berichtdoor Guy » ma jun 16, 2014 11:02

reactie van een vleesveehouder, binnengekomen via de redactie:
Nu 25 premies ( 15 koeien + 10 vaarzen) = +/- 6000 EUR ) .
nieuwe regeling :0.0 EUR ( wegens maar 15 kalvingen ) dus - 6000 EUR
Met dank aan collega-vleesveehouders die de nieuwe regeling bedisseld hebben.
Guy
Moderator
 
Berichten: 156
Woonplaats: Arnhem (N)
Beroep: Hoofdredacteur VeeteeltVlees

Re: nieuwe zoogkoerechten

Berichtdoor alexander » di jun 17, 2014 10:23

Wil toch ook even mijn mening kwijt over de nieuwe regelgeving
Ik hoor alleen de geruchten dat de grote spelers het mooi voor mekaar gekregen hebben en dat is toch niet helemaal juist. Als je weet dat in vlaanderen bv een bedrijf met 100 premierechten in het huidige systeem maar 64 kalvingen heeft dan verlies deze man maar liefst 36 rechten. In de vorige reactie wordt er ook nog geteld aan 250 euro per premierecht voor 2013 was dit al maar 219 euro per recht in het nieuwe systeem tussen de 135 en 170 euro staat nog niet vast. dus die man met 100 rechten anno 2013 22000 euro 2015 64 x 150 = 9600 euro 12400 euro verlies dit vind ik persoonlijk veel erger voor een professionele veehouder deze wordt veel harder geraakt als die klein veelal hobbymatig of gepensioneerde boer ( die geen leningen meer moeten aflossen en niet geinvesteerd heeft). Op grotere bedrijven zijn ze ook meestal beter bij alles in orde bv mestopslag heb ik op kleine boerderij nog niet vaak gezien, controle komt vaak nooit langs. tussenkalftijden van meer dan 450 dagen. Het is gewoon een feit dat de vleesveesector in vlaanderen zeer onprofessioneel is, en ik betreur dat. (Ikzelf ben soms beschaam in wat voor een sector ik tewerkgesteld ben) In vlaanderen 839 veehouders boven de 65 bij deze regeling vallen er 700 tussen uit daar kan je al zeker niet kwaad voor zijn . Meestal worden daar die dieren gehouden voor de weide te onderhouden gevolg ik als jonge ondernemen landbouwer kan deze niet overnemen grond is heilig bij deze mensen. Ze laten ze nog liever verwilderen als ze over te laten. Het oneerlijk aan deze regeling is, zijn die nooit rechten gehad hebben gaan nu ook premie trekken als ze meer dan 20 kalvingen hebben en ik als jonge veehouder heb mijn rechten duur betaald. Deze ondergrens is positief want als je weet dat als je het europeuse bedrag verdeeld wordt over alle kalveren dan zal het misschien maar 50 euro meer zijn per kalf. Is het dan nog de moeite. In Frankrijk gaan ze het ook zo doen trouwens. Ik vind het eindelijk eens een goede stap vooruit voor de sector desondanks ikzelf ook veel premie ga verliezen , Europa heeft gewoon minder budget en we gaan het allemaal voelen.
alexander
 
Berichten: 14

Re: nieuwe zoogkoerechten

Berichtdoor Maart » di jun 24, 2014 19:16

Guy schreef:reactie van een vleesveehouder, binnengekomen via de redactie:
Nu 25 premies ( 15 koeien + 10 vaarzen) = +/- 6000 EUR ) .
nieuwe regeling :0.0 EUR ( wegens maar 15 kalvingen ) dus - 6000 EUR
Met dank aan collega-vleesveehouders die de nieuwe regeling bedisseld hebben.


Hier zowat dezelfde situatie.
24 premies, momenteel 16 koeien + 12 vaarzen
2012: moeilijkheden met kalvingen, veel embryonale sterfte/bijna elke maand wel prijs. Dachten aan Neospora maar niks gevonden. uiteindelijk nog uitgekomen bij 16 kalvingen.
2013: terug redelijk normaal jaar =>23 kalvingen.
Vraag me af wat dat nu gaat worden? Afronden naar boven zou ik hopen.

In ieder geval is het al absurd dat veehouders die meer dan 20 rechten hadden nu totaal zonder steun zouden vallen.
En zo lijken er toch wel veel te zijn. Veehouden en zeker het BWB ras, dat is toch helemaal geen exacte wiskunde.
Het lijkt wel of de beleidsmakers denken dat elke koe wel ieder jaar een kalf geeft. Niet iedereen heeft echter een TKT van 365. Er zijn toch ook wel andere factoren die meespelen dan louter het professioneel werken wat hierzo bewierookt wordt.

Ik ben het dan ook eens met de mening van het merendeel van de veehouders: De limiet van 20 kalvingen is te hoog, en jammer dat er niet op de huidige premierechten kan worden verder gegaan.
Maart
 
Berichten: 1

Re: nieuwe zoogkoerechten

Berichtdoor jvt » di jun 24, 2014 22:38

weet nog niet wat ze in Wallonie gaan doen, maar ministerie heeft wel al aangegeven dat ze eigenlijk zoveel mogelijke van de pensioenboeren en premietrekkers afwil. Het is politiek moeilijk te verdedigen dat iemand die weinig presteert evenveel verdient als iemand die met zijn broodtrommeltje naar de fabriek moet fietsen. Hier gaan stemmen op binnen ministerie om hectarepremie en zoogkoeienpremie bij klein aantal dieren flink te verlagen en jonge boerensteun en investeringssteun flink te verhogen. FUGEA ligt natuurlijk weer dwars, is clubje van de biojongens en senioren. Hopelijk overwint het gezonde verstand en gaat steun nu in de toekomst eens eindelijk naar degenen die hem verdienen; daadwerkelijke boeren en jongens die nog over willen nemen ( en dan niet FUGEA groentjes die op 2 ha van hun grootouders biogroenten willen gaan kweken en vermarkten)..
Wordt vervolgd..
die belgen zijn zo dom nog niet...
jvt
 
Berichten: 2486
Woonplaats: ardennen
Beroep: crisismanager en melkveehouder
Interesses: koeien, buitenland, gemeentepolitiek, gezinnetje enz

Volgende

Keer terug naar Vleesveemanagement

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten